Finanțări pentru Servicii

Ce tipuri de finanțări există la moment pentru Servicii?

 • Finanțări nerambursabile (grant/subvenție)
 • Credite cu porțiune de grant (credit+grant)
 • Credite la condiții avantajoase (fără %, cu % mic)

Cine poate accesa aceste finanțări?

 • Doritori de a iniția sau dezvolta o afacere
 • Tineri cu vârsta de la 18 până la 35 ani
 • Femei care doresc să inițieze o afacere

Ce activități și echipamente sunt acceptate?

 • Construcţia/reconstrucţia şi renovarea infrastructurii aferente exploataţiilor agricole
 • Construcţia depozitelor frigorifice de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor şi a caselor de ambalare pentru prestarea serviciilor
 • Prelucrarea primară/finită, procesarea, uscarea şi congelarea fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor, prestare servicii
 • Prelucrarea primară/finită, uscarea, condiţionarea, depozitarea, păstrarea şi ambalarea cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soiei, prestarea servicii
 • Prelucrarea primară/finită, ambalarea, refrigerarea, congelarea, procesarea şi păstrarea, inclusiv analiza, a cărnii, laptelui şi a mierii de albine, prestare servicii
 • Servicii de prelucrare a lemnului, metalului
 • Servicii de coasere în industria de textile, confecționare de haine și încalțăminte
 • Prestarea serviciilor cu tehnică și utilaj în construcții (buldo-excavator, camion)
 • Prestare servicii de livrare și transportare produse și colete
 • Compensarea primei de asigurare a riscurilor culturilor agricole
 • Recuperarea dobânzii (%) la credit
 • Cheltuieli de elaborare plan de afaceri, cursuri de instruire, asistență

Finanțări pentru Infrastructură

Ce tipuri de finanțări există la moment pentru Infrastructura?

 • Finanțări nerambursabile (grant/subvenție)
 • Credite cu porțiune de grant (credit+grant)
 • Credite la condiții avantajoase (fără %, cu % mic)

Cine poate accesa aceste finanțări?

 • Doritori de a iniția sau dezvolta o afacere
 • Tineri cu vârsta de la 18 pâna la 35 ani
 • Femei care doresc sa inițieze o afacere

Ce activități și echipamente sunt acceptate?

 • Construcţia/reconstrucţia şi renovarea infrastructurii aferente exploataţiilor agricole
 • construcţia şi reabilitarea drumurilor şi podurilor de acces la exploataţiile agricole
 • construcţia şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare pentru exploataţiile agricole
 • liniile şi echipamentul de alimentare cu energie electrică
 • construcţia şi reabilitarea bazinelor de acumulare a apei pentru irigare, precum şi construcţiile hidrotehnice aferente acestora (diguri, sisteme de scurgere)
 • investiţiile efectuate în construcţia sistemelor de producere a energiei regenerabile

Finanțări pentru Agroturism

Ce tipuri de finanțări există la moment pentru Agroturism?

 • Finanțări nerambursabile (grant/subvenție)
 • Credite cu porțiune de grant (credit+grant)
 • Credite la condiții avantajoase (fără %, cu % mic)

 

Cine poate accesa aceste finanțări?

 • Doritori de a iniția sau dezvolta o afacere
 • Tineri cu vârsta de la 18 pâna la 35 ani
 • Femei care doresc să inițieze o afacere

Ce activități si echipamente sunt acceptate?

 • Construcţia/reconstrucţia şi renovarea pensiunilor agroturistice rurale, dotarea cu tehnică și mobilier
 • Crearea sau extinderea unităţilor meşteşugăreşti – ateliere de lucrare a lemnului, de confecţionat obiecte artizanale, de confecţionat ceramică, de croitorie, broderie, tricotaje, împletituri, de fierărie, de prelucrare a pieilor, papurii şi răchitei etc.
 • Producerea legumelor şi a fructelor, florilor și a verdețurilor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri)
 • Construcţia/reconstrucţia şi renovarea infrastructurii aferente exploataţiilor agricole
 • Construcţia depozitelor frigorifice de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor
 • Prelucrarea primară/finită, procesarea, uscarea şi congelarea fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor
 • Prelucrarea primară/finită, ambalarea, refrigerarea, congelarea, procesarea şi păstrarea, inclusiv analiza, a cărnii, laptelui şi a mierii de albine
 • Recuperarea dobânzii (%) la credit
 • Cheltuieli de elaborare plan de afaceri, cursuri de instruire, asistență

Finanțări pentru Producere

Ce tipuri de finanțări există la moment pentru Producere?

 • Finanțări nerambursabile (grant/subvenție)
 • Credite cu porțiune de grant (credit+grant)
 • Credite la condiții avantajoase (fără %, cu % mic)

Cine poate accesa aceste finanțări?

 • Doritori de a iniția sau dezvolta o afacere
 • Tineri cu vârsta de la 18 pâna la 35 ani
 • Femei care doresc sa inițieze o afacere

Ce activități și echipamente sunt acceptate?

 • Producerea legumelor şi a fructelor, florilor și a verdețurilor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri)
 • Construcţia/reconstrucţia şi renovarea infrastructurii aferente exploataţiilor agricole
 • Construcţia depozitelor frigorifice de păstrare a fructelor şi legumelor şi a caselor de ambalare
 • Prelucrarea primară/finită, procesarea, uscarea şi congelarea fructelor, strugurilor, legumelor şi
 • Prelucrarea primară/finită, uscarea, condiţionarea, depozitarea, păstrarea şi ambalarea cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soiei
 • Prelucrarea primară/finită, ambalarea, refrigerarea, congelarea, procesarea şi păstrarea, inclusiv analiza, a cărnii, laptelui şi a mierii de albine
 • Prelucrarea lemnului, metalului
 • Producerea materialelor de construcție
 • Industria de textile, confecționare de haine și încălțăminte
 • Recuperarea dobânzii (%) la credit
 • Activitatea Grupurilor de producători
 • Promovarea produselor la export
 • Compensarea cheltuielilor la irigare
 • Cheltuieli de elaborare plan de afaceri, cursuri de instruire, asistență

Finanțări pentru Zootehnie

Ce tipuri de finanțări există în momentul de față pentru Zootehnie?

 • Finanțări nerambursabile (grant/subvenție)
 • Credite cu porțiune de grant (credit+grant)
 • Credite la condiții avantajoase (fără %, cu % mic)

Cine poate accesa aceste finanțări?

 • Doritori de a iniția sau dezvolta o afacere
 • Tineri cu vârsta de la 18 până la 35 ani
 • Femei care doresc să inițieze o afacere

Ce activități și echipamente sunt acceptate?

 • Construcția/reconstrucția, utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice
 • Procurarea animalelor de prăsilă
 • Prelucrarea primară/finită, ambalarea, refrigerarea, congelarea, procesarea şi păstrarea, inclusiv analiza, a cărnii, laptelui şi a mierii de albine
 • Construcţia/reconstrucţia şi renovarea infrastructurii aferente exploataţiilor agricole
 • Procurarea tehnicii şi utilajului agricol conventional (tractoare, combine, alte maşini şi utilaje agricole)
 • Procurarea echipamentului no-till şi mini-till
 • Recuperarea dobânzii (%) la credit
 • Activitatea Grupurilor de producători
 • Promovarea produselor la export
 • Pentru consolidarea(comasarea) terenurilor agricole
 • Cheltuieli de elaborare plan de afaceri, cursuri de instruire, asistenta

Finanțări pentru Agricultură

Ce tipuri de finanțări există la moment pentru Agricultura?

 • Finanțări nerambursabile (grant/subvenție)
 • Credite cu porțiune de grant (credit+grant)
 • Credite la condiții avantajoase (fără %, cu % mic)

Cine poate accesa aceste finanțări?

 • Doritori de a iniția sau dezvolta o afacere
 • Tineri cu vârsta de la 18 pâna la 35 ani
 • Femei care doresc să inițieze o afacere

Ce activități și echipamente sunt acceptate?

 • Producerea legumelor şi a fructelor, florilor și a verdețurilor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri)
 • Infiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole, pomusoarelor, culturilor aromatice
 • Procurarea echipamentului de irigare
 • Procurarea tehnicii şi utilajului agricol conventional (tractoare, combine, alte maşini şi utilaje agricole)
 • Procurarea echipamentului no-till şi mini-till
 • Construcţia/reconstrucţia şi renovarea infrastructurii aferente exploataţiilor agricole
 • Construcţia depozitelor frigorifice de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor şi a caselor de ambalare
 • Prelucrarea primară/finită, procesarea, uscarea şi congelarea fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor
 • Prelucrarea primară/finită, uscarea, condiţionarea, depozitarea, păstrarea şi ambalarea cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soiei
 • Recuperarea dobânzii (%) la credit
 • Compensarea primei de asigurare a riscurilor culturilor agricole
 • Activitatea Grupurilor de producători
 • Promovarea produselor la export
 • Pentru consolidarea(comasarea) terenurilor agricole
 • Compensarea cheltuielilor la irigare
 • Promovarea şi dezvoltarea agriculturii ecologice
 • Cheltuieli de elaborare plan de afaceri, cursuri de instruire, asistență

  Cum credeti?

  A fost util cursul vizionat?


  Ar fi util sa vizionati seminare in cimp?


  Ati recomanda acest curs altor persoane?